Danh sách các loại xe tải thùng bảo ôn có phiếu sẵn

  • Thời gian giao hàng từ 10-15 ngày
  • Thủ tục nhanh gọn lẹ

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT

1 HINO
FL8JTSL 6×2/TBO
https://docs.google.com/document/d/1-HwiisfTrmmiS9RX-LvT9UY9yy6A57FIvtWUwaeFyPY/edit?usp=sharing 14.000 24.000 11.450x 2.500x 3.970 8.520x 2.310x 2.335 Cửa bên hông