Danh sách các loại xe tải chở kính có phiếu sẵn

  • Thời gian giao hàng từ 10-15 ngày
  • Thủ tục nhanh gọn lẹ

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT

1 HINO 6T
FC9JJSW/TCK
https://docs.google.com/document/d/14qkTXEyP2YOxiF_q6KDf9R1LsoJRho-sBaoisq5JIVQ/edit?usp=sharing 6.000 10.300 7.600x 2.450x 2.910 5.700x 2.300x 470