Danh sách các loại xe tải chở gia súc có phiếu sẵn

  • Thời gian giao hàng từ 10-15 ngày
  • Thủ tục nhanh gọn lẹ

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT

 

1 ISUZU 1.9T
QKR 55H
https://docs.google.com/document/d/1B5z4Q_pcpe_O1vlzM6lzI5LgDAQ8A2S1QIL_JzaTdfI/edit?usp=sharing 1.700 4.700 6.135x 1.860x 2.840 4.240x 1.720x 1.840 Có bửng nâng hạ thủy lực
2 HYUNDAI 4.5T
HD78
https://docs.google.com/document/d/1hL-KPHYoRgXKfMfe7oqaI4Ngv49ka1T50haRuh_LpHg/edit?usp=sharing 3.400 7.650 6.750x 2.200x 2.980 4.750x 2.070x 1.910 Có bửng nâng hạ thủy lực
3 ISUZU 5T
NQR 75L ngắn
CAB- CHASSIS
https://docs.google.com/document/d/1JAsnXUDDi_tO-lbeYXNKp7zaWR7_TE8r4Zoqe8dV_lU/edit?usp=sharing 4.100 8.850 7.690x 2.225x 3.150 5.600x 2.030x 2.050 Thiết bị nâng hạ hàng
4 HINO 6.4T
FC9JLSW dài
https://docs.google.com/document/d/14Cqee8jka0e24ki_mFgoazmnn987_ly_jhwEiZgMxEE/edit?usp=sharing 5.050 10.400 8.555x 2.460x 3.190 6.510x 2.300x 2.100 Có bửng nâng hạ thủy lực
5 HINO
FC9JJSW/TT-TGS
5.500 10.400 7..650 x 2370 x 3.260 5.600 x 2.250 x 2.120/— Có bửng nâng hạ thủy lực
6 VEAM
HD800 MB/TT-TGS
6.800 11.425 6880 x 2200 x 3020 4870 x 2030 x 1870/— Có bửng nâng hạ thủy lực
7 ISUZU 9T dài
FVR34Q
https://docs.google.com/document/d/1P1bhNEqWWhwMgGAGj1YtYvQQkWTkgzWJgdxbdt52-oo/edit?usp=sharing 7.000 14.885 9.940x 2.500x 3.495 7.460x 2.350x 2.200 Có bửng nâng hạ thủy lực
8 HINO
FG8JPSB-TV1/TT-TGS
http://www.vr.org.vn/vaq/Xecogioi_sxlr/FoundDetail_tso_oto.asp?sid=2117944 7.450 14.750 9.450 x 2.450 x 3.470 7.050 x 2.300 x 2.100/— Có bửng nâng hạ thủy lực
9 DAEWOO 14T
K9KEF 2 cầu
https://docs.google.com/document/d/1rcwRk_JTvP2V9SPgvLG-EZWb9X4y1cr05T2NLk90EVE/edit?usp=sharing 11.900 24.000 11.680x 2.500x 3.780 9.120x 2.300x 2.380 Có bửng nâng hạ thủy lực
10 ISUZU 15T dài
FVM34W 2 dí, 1 cầu
https://docs.google.com/document/d/12tpzlnJnKO6tWXUn-tnYbwJJ_b41OhW2S95kKRLSaRE/edit?usp=sharing 13.300 23.600 11.710x 2.500x 3.460 9.050x 2.270x 2.100/– Có bửng nâng hạ thủy lực
11 ISUZU 15T dài
FVM34W 2 dí, 1 cầu
https://docs.google.com/document/d/1Sc2Uj9T-iGjnDVkZzJgOP1gvs_ke21rKIrMjh2V8_no/edit?usp=sharing 13.300 23.600 11.710x 2.500x 3.460 9.050x 2.270x 2.100/– Có bửng nâng hạ thủy lực
12 HINO 16T
FL8JTSA 6×2
3 chân, 2 cầu, 1 dí
https://docs.google.com/document/d/1ujHOLipwEvA5y7-osfr2kZrtzR3yf_-BjxAum3VVnfU/edit?usp=sharing 13.300 23.980 9.880x 2.500x 3.800 7.540x 2.350x 2.400 Có bửng nâng hạ thủy lực