Danh sách các loại thùng xe bồn có phiếu sẵn

  • Thời gian giao hàng từ 10-15 ngày
  • Thủ tục nhanh gọn lẹ

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT

Ô TÔ XI TÉC (PHUN NƯỚC)
STT XE NỀN HÌNH ẢNH + TSKT TẢI TRỌNG
CHO PHÉP CHỞ (kg)
TRỌNG LƯỢNG
TOÀN BỘ
(kg)
KÍCH THƯỚC XE
(DxRxC)
mm
KÍCH THƯỚC
THÙNG
mm
GHI CHÚ
1 HINO 5.2T
WU342L-NKMJTD3
https://docs.google.com/document/d/12CvFjbrBk-R-eqVn03X9Iwdc9mGaOMex_3Gdyvzm89I/edit?usp=sharing 4.500 8.250 6.150 x 1.945 x 2.750 2.815 x 1.760/1.410 x 1.090 Bồn 4.500l , cơ cấu bơm phun nước
Ô TÔ XI TÉC (CHỞ XĂNG)
STT XE NỀN HÌNH ẢNH + TSKT TẢI TRỌNG
CHO PHÉP CHỞ (kg)
TRỌNG LƯỢNG
TOÀN BỘ
(kg)
KÍCH THƯỚC XE
(DxRxC)
mm
KÍCH THƯỚC
THÙNG
mm
GHI CHÚ
1 GIẢI PHÓNG
T6085.FAW-GM
https://docs.google.com/document/d/13BVPJ41tPe2i_lA9f-mXSBw5EGsVFi4gv1kueK9MB3o/edit?usp=sharing 5.370 9.820 5.955x 2.050x 2.850 3.700x 1.970x 1.310/– Xi téc chứa xăng, dung tích 7.250l
và cơ cấu bơm
Ô TÔ XI TÉC (CHỞ SỮA)
STT XE NỀN HÌNH ẢNH + TSKT TẢI TRỌNG
CHO PHÉP CHỞ (kg)
TRỌNG LƯỢNG
TOÀN BỘ
(kg)
KÍCH THƯỚC XE
(DxRxC)
mm
KÍCH THƯỚC
THÙNG
mm
GHI CHÚ
1 HYUNDAI
HD360
https://docs.google.com/document/d/1I-SqfIgd5TScFuHrMZ_MvCHtAbjFSk7XMrfsasgYdRg/edit?usp=sharing 18.590 34.000 12.200x 2.500x 3.140 7.900x 2.170x 1.350/– Kích thước bao của xi téc
8.970x 2.350x 1.530
Xi téc chứa sữa dung tích 18.100l
Cơ cấu bơm sữa